Aktualności

Aktualności: Czas start: od dziś rusza zegar TPD

19/05/2014

Dokładnie dwa lata od dziś mają rządy państw członkowskich Unii Europejskiej na wprowadzenie nowych przepisów dyrektywy tytoniowej do narodowych systemów prawnych.

Czytaj więcej

Aktualności: Polski Instytut Myśli Gospodarczej: Są podstawy do zaskarżenia dyrektywy tytoniowej

15/05/2014

Polski Instytut Myśli Gospodarczej (PIMG) popiera stanowisko polskiego wicepremiera i ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego w obronie papierosów mentolowych i związanych z ich produkcją tysięcy miejsc pracy w Polsce. W opinii PIMG Dyrektywa o Wyrobach Tytoniowych oparta jest na błędnej podstawie prawnej i narusza zasady podziału kompetencji między państwa członkowskie i instytucje UE, co uzasadnia zaskarżenie jej do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Czytaj więcej

Aktualności: Pomaska o wniosku do TSUE: „Wybiórcze ograniczenia mają negatywne skutki gospodarcze“

13/05/2014

Polski rząd twardo stanął w obronie polskich interesów gospodarczych. Dyrektywa tytoniowa, przy której polscy politycy zachowywali się jak przy tykającej bombie, w końcu znalazła godnego sobie przeciwnika. Ministerstwo Gospodarki postanowiło przygotować skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zarzucającą zapisom dyrektywy nieproporcjonalność i łamanie praw podstawowych obywateli UE.

Czytaj więcej

Ostatnia prosta: Prawo dla ludzi świętuje

12/05/2014

Minął już rok odkąd działamy na rzecz wolności wyboru w ramach kampanii Prawo dla ludzi. Naszą pierwszą rocznicę świętowaliśmy na Paradzie Schumanna, organizowanej przez Fundację im. Roberta Schumanna.

Czytaj więcej

Aktualności: Dyrektywa tytoniowa opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE

30/04/2014

Po ponad dwóch miesiącach oczekiwania jednolita treść dyrektywy tytoniowej została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Jak możesz pomóc?

Facebook