Europejski Dzień wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści

Europejski Dzień wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści

22 lipca obchodzimy Europejski Dzień Wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści. Dzień ten ma na celu podkreślenie roli walki z rasizmem oraz szkodliwymi społeczeństwu ideologiami. Data dnia nie jest przypadkowa i upamiętnia nie tylko wszystkie osoby pokrzywdzone ale wiele tragicznych wydarzeń takich jak m.in Wielką Akcję Likwidacyjną Getta Warszawskiego czy krwawe zamachy w Norwegii.

W ostatnim czasie Unia Europejska (UE) była świadkiem gwałtownego wzrostu liczby przypadków nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści, jednak prawo UE uznaje takie zachowania za przestępstwa jedynie w przypadku, gdy są one związane np. z rasą bądź pochodzeniem etnicznym. Komisja, przy wsparciu Parlamentu, stara się zaradzić temu ograniczeniu poprzez rozszerzenie wykazu przestępstw, które są uważane za unijne oraz zawarte w art. 83 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej o mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści. Wdrożenie tej inicjatywy spowoduje, że wszystkie państwa członkowskie UE będą zobowiązane do karania nowego rodzaju przestępstwa (wymiaru europejskiego) oraz do ustanowienia minimalnych standardów, w tym definicji przestępstwa oraz kary jaka się z nim wiąże. W raporcie Think Tanku Parlamentu Europejskiego pt. „Zwalczanie mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści w UE” z 2022 r. podkreślona została rola polityków oraz fakt, że coraz częściej mowa nienawiści oraz dezinformacja wykorzystywane są do podziału społeczeństwa (m.in przy użyciu mediów społecznościowych). Parlament Europejski zwrócił również uwagę na wzmocnienie ram prawnych oraz rolę ujednolicenia prawa w tym zakresie wśród państw członkowskich.

Mimo upływających lat temat nienawiści oraz przestępstw powstających wokół nich jest ciągle żywy o czym świadczą nie tylko działania Unii Europejskiej ale również inicjatywy ofiar, które doświadczyły przestępstw tego typu. 22 lipca jest dniem kontemplacji, jak my jako społeczność, możemy nie tylko walczyć z przestępstwami z nienawiści ale również jak szerzyć pomoc ofiarom, które jej doświadczyły.