Global Forum on Nicotine 2022 – redukcja szkód dla dobra palaczy

Global Forum on Nicotine 2022 – redukcja szkód dla dobra palaczy

Globalne Forum Nikotynowe (ang. Global Forum on Nicotine GFN) jest międzynarodową konferencją łącząca świat naukowców ze światem aktywistów, na której co roku podnoszony jest temat przyszłości wyrobów nikotynowych oraz wdrażanych wobec nich regulacji. Tematem wiodącym dziewiątej edycji GFN było hasło Tobacco Harm Reduction - here for good. Konferencja była poświęcona naukowym podstawom metody minimalizacji szkód, zmianom w polityce i przepisach, które są niezbędne do maksymalnego wykorzystania potencjału redukcji szkód w odniesieniu do produktów tytoniowych oraz barierą w ich wdrażaniu na całym świecie.

Oprócz Prawo dla Ludzi na konferencji pojawili się również nasi koalicjanci z World Vapers' Alliance. Wraz z nimi przygotowaliśmy ulotki zachęcające do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej, o których pisaliśmy tutaj. Nasz apel do Komisji Europejskiej o zaprzestanie ignorowania pozytywnych efektów wapowania oraz metody redukcji szkód został wsparty głosami aktywistów z całego świata. W konsultacjach wzięło udział ponad 24 tysiące osób, z czego ponad tysiąc z Polski.

W ramach GFN odbył się szereg paneli dyskusyjnych, a także przemówienie programowe zwane Oracją Michaela Russella. Oracja Michaela Russella została ustanowiona jako coroczne wydarzenie, organizowane w celu uczczenia pracy i pamięci profesora Michaela Russella, jednego z pionierów w badaniu ograniczania szkód związanych z używaniem tytoniu, zachowań związanych z paleniem oraz działań w zakresie polityki publicznej, który zmarł w 2009 roku. W 2022 r. przemówienie to wygłosił dr Konstantinos Farsalinos, grecki badacz z Uniwersytetu w Patras, zajmujący się ograniczaniem szkodliwości produktów tytoniowych. Dr Farsalinos podkreślił rosnącą liczbę dowodów naukowych potwierdzających skuteczność metody redukcji szkód oraz przedstawił opisy prób zablokowania dostępu do alternatywnych produktów tytoniowych jako ograniczenie wolności milionów konsumentów na świecie używających e-papierosów oraz innych niepalnych produktów tytoniowych.

Wśród grona międzynarodowych ekspertów pojawił się również jeden z naszych koalicjantów dr Mirosław Dworniczak, twórca pierwszej polskiej strony poświęconej e-papierosom. W swoim panelu naukowym zatytułowanym „The chemistry of vaping” wraz z profesorem Roberto Susmanem, przybliżył on jak działanie e-papierosów oraz zawartych w nich substancji jest demonizowane przez osoby spoza świata nauki oraz zwrócił uwagę, że skutki takiego podejścia zauważalne są zwłaszcza podczas ustanawiania nowych przepisów oraz regulacji. W panelu przedstawiono, na przykładzie dozwolonej dawki nikotyny w Unii Europejskiej (20mg), która jest 3 krotnie mniejsza niż badaniach oraz że decyzje podejmowane przez przedstawicieli Unii Europejskiej często nie mają uzasadnienia naukowego, a głosy naukowców są ignorowane. Dr Dworniczak omówił również substancje zawarte w płynach do e-papierosów oraz odniósł się do wycofania liquidów smakowych jako utrudnienia dla wszystkich osób rzucających palenie.

Było nam niezmiernie miło uczestniczyć w tegorocznej edycji Globalnego Forum Nikotynowego. Cieszymy się, że organizatorzy tworzą miejsce wymiany myśli i wiedzy, w którym co roku świat nauki łączy się z światem aktywistów oraz organizacji publicznych. Dziękujemy organizatorom, prelegentom oraz naszym koalicjantom za spotkanie na GFN 2022!

Więcej informacji o działalności dr Dworniczaka można znaleźć na stronie Stary Chemik bloguje, a o 9. edycji Światowego Forum Nikotynowego na stronie https://gfn.events/

Zdjęcia: //gfn.events/ oraz Prawo dla Ludzi