Nasze stanowisko w sprawie raportu komisji SCHEER- publiczne konsultacje trwają do poniedziałku!

Nasze stanowisko w sprawie raportu komisji SCHEER- publiczne konsultacje trwają do poniedziałku!

Do 26.10.2020 trwają publiczne konsultacje wstępnego raportu komisji SCHEER dotyczącego wapingu i elektronicznych papierosów. My także wzięliśmy w nich udział, a oto nasze stanowisko:

 • Konsultowany raport ma konkretny cel. Ma dostarczyć decydentom informacji, które pomogą w rzetelnej ocenie produktów, jakimi są e-papierosy. Ma naukowe badania przełożyć na język polityczny. Język, jakim jest napisany, tendencyjne wyrażenia, brak rzetelnej analizy sprawiają, że tego celu nie spełnia. Przykładem tego jest stwierdzenie „e-papierosy mogą wywoływać raka” bez dodatkowych określeń prawdopodobieństwa, ryzyka czy innych. Takie stwierdzenie jest nienaukowe i nieużyteczne dla decydentów, jego zakres jest zbyt szeroki. Ponadto, jest sformułowane w taki sposób, że utwierdza w uprzedzeniach i wzbudza niepokój wokół produktów. Jednocześnie, raporty, które zostały pominięte w publikacji SHEER przedstawiają dowody, że e-papierosy są nawet o 95% mniej szkodliwe od tradycyjnych papierosów.
 • Zostały przedstawione przesadzone dowody na bierną ekspozycję na opary. Stwierdzono, że istnieją dowody o sile „słabej lub umiarkowanej” na to, że bierne wdychanie dymu z wapowania jest przyczyną raka. W rzeczywistości jednak nie podano żadnych danych. Zgodnie z badaniami ryzyko, że dym e-papierosowy jest rakotwórczy jest znikome. Na przykład w badaniu Avino et al., 2018 Second-hand Aerosol From Tobacco and Electronic Cigarettes: Evaluation of the Smoker Emission Rates and Doses and Lung Cancer Risk of Passive Smokers and Vapers – stwierdzono, że ryzyko raka spowodowane aerozolem e-papierosowym jest znacznie niższe niż w przypadku dymu papierosowego.
 • Raport SCHEER ponadto mówi jedynie o tym, że e-papierosy „mogą zwiększać atrakcyjność palenia”. Nie wspomina już o tym, że dla wielu osób stwarza to alternatywę dla papierosów. Ma to pewne odzwierciedlenie w postrzeganiu wapowania przez służbę publiczną. Prawidłowym sposobem nakierowania służby zdrowia publicznego na prawdziwe informacje o wapowaniu jest przedstawienie palaczom konkurencyjnej „wartości”. Dla wielu palaczy tradycyjnych papierosów e-papierosy są alternatywą i pomagają wyjść z nałogu. Stwierdzają tak nie tylko raporty publikowane m.in. przez Public Health England. Ma to potwierdzenie także w naszych konsultacjach- co 3 osoba dzięki przejściu na e-papierosy zrezygnowała całkowicie z przyjmowania nikotyny w jakikolwiek sposób.
 • Raport przedstawia raczej pogląd, że „nie wiemy wszystkiego o skutkach długoterminowych” niż pogląd, że „nie wiemy nic o skutkach długoterminowych”. Jest to błędne rozumowanie- e-papierosy jako produkt stosunkowo młody nie mogą zostać przebadane pod względem długoterminowego efektu. Warto zwrócić uwagę na informacje, które już teraz mamy m.in.:
  • Aerozole e-liquid to drobne kropelki cieczy o stosunkowo prostym składzie chemicznym.
  • W aerozolu do waporyzacji jest o wiele mniej wykrywalnych substancji niebezpiecznych i to o znacznie niższych stężeniach niż w dymie papierosowym.
  • W ciągu ponad dziesięciu lat użytkowania, jak dotąd, wykazano jedynie drobne objawy i wskaźniki ryzyka.

Ponad połowa osób biorących udział w naszych konsultacjach przyznała, że w dłuższym okresie porzucenie palenia tradycyjnych papierosów na rzecz wapowania znacząco wpłynęło na poprawę zdrowia. Między innymi zniknął uciążliwy kaszel, poprawiła się kondycja, a także samopoczucie.

 • Kolejna wątpliwość jaką budzi raport SHEER dotyczy przedstawienia e-papierosów jako „bramy do nałogu”. Raport kategorycznie stwierdza, że m.in. z powodu dostępności smakowych liquidów, waping powoduje, że coraz więcej młodych osób zaczyna palić papierosy. Oczywiście istnieje pewien znikomy związek pomiędzy e-papierosami a rozpoczęciem palenia przez młodych ludzi. Jednak zgodnie z badaniami : Chan GCK et al. 2020Gateway or common liability? A systematic review and meta‐analysis of studies of adolescent e‐cigarette use and future smoking initiation. „dowody są ograniczone przez stronniczość publikacji, wysoki stopień niezgodności próbek i nieodpowiednie dostosowanie do potencjalnych czynników zakłócających.”
 • SCHEER deklaruje, że istnieją „słabe dowody na poparcie skuteczności papierosów elektronicznych w pomaganiu palaczom w rzuceniu palenia”. Nie zgadzamy się zdecydowanie z tym poglądem. Zgodnie z badaniami    Jackson et al 2019; „Używanie e-papierosów i warenikliny wiąże się z wyższymi wskaźnikami abstynencji po próbie rzucenia palenia w Anglii”. Takich wyników badań jest więcej. Ponadto tylko jedna osoba biorąca udział w naszych konsultacjach pali papierosy tradycyjne na zmianę z e-papierosami. Wszystkie pozostałe osoby rzuciły całkowicie palenie tradycyjnego tytoniu.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!