Pragmatyzm, a nie dogmaty – wnioski z tegorocznego Global Forum on Nicotine

Pragmatyzm, a nie dogmaty – wnioski z tegorocznego Global Forum on Nicotine

Już niemal tydzień upłynął od Global Forum on Nicotine 2020 – konferencji organizowanej od 2014 roku w Warszawie, poświęconej bezpieczniejszym alternatywom tradycyjnego palenia. W tym roku kryzys eventowy dotknął niestety również GFN – wydarzenie odbyło się online. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło – dzięki wirtualnej formie znacznie większa liczba osób mogła zapoznać się z wypowiedziami naukowców i postulatami aktywistów. Organizatorzy wspominają o ponad 600 uczestnikach i ponad 30 panelistach.

W tym roku konferencja odbyła się pod hasłem „Nikotyka: Nauka, Etyka i Prawa Człowieka”. W otwierającym przemówieniu, Gerry Stimson, brytyjski naukowiec zajmujący się tematyką zdrowia publicznego, wskazał, że wielkim atutem tegorocznego GFN jest jego interdyscyplinarność. I choć w tym roku nie udało się wydobyć z wydarzenia jego największych atutów – czyli przestrzeni do networku i wspólnego spędzania czasu – nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu jest to jedna z najistotniejszych (jeśli nie najistotniejsza) przestrzeń do wymiany poglądów na tematy okołonikotynowe.

W tym roku bardzo wielu prelegentów wspominało przede wszystkim o strategii redukcji szkód (harm reduction) – opiera się to na profilaktycznych działaniach, edukacji i wykorzystaniu alternatywnych wyrobów tytoniowych. Louise Ross, była dyrektor wydziału zdrowia publicznego ds. rzucania palenia w Leicester, wskazywała, że ideą podążającą za problemem palenia powinien być pragmatyzm, a nie dogmat. Radykalne rozwiązania w postaci zakazów i nakazów nie służą nikomu – kluczem jest zapobieganie i szukanie mniej szkodliwych zamienników, które mogłyby pomóc palaczom.Dyskusje dotyczyły też szerszych kontekstów gospodarczych zahaczających już nie tylko o zdrowie, a o organizację krajowych rynków tytoniowych. Samrat Chowdhery z indyjskiego stowarzyszenia waperskiego wskazywał, że ekonomiczne zaangażowanie państw w przemysł tytoniowy służy powstawaniu monopoli i powstrzymuje sektor przed innowacyjnością. Jego zdaniem, ograniczenie gospodarczej roli państwa może przysłużyć się wszystkim: inwestorom, którzy będą chcieli lokować swoje środki w lukratywne projekty, samemu państwu, które tych inwestorów przyciągnie oraz przede wszystkim palaczom, którzy dzięki wzrostowi innowacyjności będą mieli szansę na stosowanie nowoczesnych metod rzucania palenia.To tylko niektóre wypowiedzi, których mogliśmy posłuchać w ramach konferencji. Szkoda, że jej medialny zasięg nie był w tym roku spektakularny – wydarzenie miało zdecydowanie większą siłę rażenia, gdy było organizowane fizycznie w Warszawie. Obecność ekspertów z całego świata przyciąga też zawsze uwagę nie tylko mediów, ale również polityków. Do nich zresztą kierowane było najwięcej apeli z GFN 2020 – przede wszystkim apeli o racjonalną i mądrą regulację, mającą na celu wspieranie konsumentów.

Drodzy rządzący, nie wszystko stracone! Wszystkie materiały GFN 2020 są dostępne online i w każdym momencie można się z nimi zapoznać. Nigdzie indziej nie uda nam się znaleźć aż tylu aktualnych informacji na temat sektora. Poza tym – popularyzacja programu redukcji szkód powinna być priorytetem szczególnie w państwach członkowskich UE, które mierzą się z zakazem mentoli.