Niech Bruksela usłyszy nasz głos!

Koniec z dalszymi ograniczeniami w unijnym prawie.

Tym razem – stop dla ograniczeń mniej szkodliwych alternatyw dla tytoniu, w tym dostępu do e-papierosów dla dorosłych palaczy. Podczas, gdy 700 000 Europejczyków rocznie umiera wskutek nadużywania tytoniu, wapowanie to szansa, a nie zagrożenie.

Wzywamy posłów do Parlamentu Europejskiego i rządy państw członkowskich UE do włączenia alternatyw dla tytoniu do Europejskiego Planu Walki z Rakiem.

Zgadzasz się? Podpisz teraz.

Chcesz wiedzieć więcej? Zjedź na dół.

Podpisało 90 osób. Niech będzie nas 4000!
NIECH PRAWO SŁUŻY LUDZIOM!
Prosimy o poprawienie formularza

Namówmy Brukselę, by powiedziała tak!

Wapowanie jako alternatywa dla tytoniu

Mamy niepowtarzalną szansę włączenia wapowania do Europejskiego Planu Walki z Rakiem:

  • Miliony Europejczyków pokonały uzależnienie dzięki wapowaniu. Wapowanie ratuje życia.
  • Osiągnijmy więcej. Wapowanie redukuje szkody spowodowane paleniem tytoniu.
  • Teraz pora, by posłowie do Parlamentu Europejskiego i rządy poparli umieszczenie wapowania w Europejskim Planie Walki z Rakiem.

Wapowanie ratuje życia

Wzywamy posłów do Parlamentu Europejskiego i rządy państw członkowskich UE do poparcia włączenia wapowania do Europejskiego Planu Walki z Rakiem.

To jest przełomowy dla Europy moment. Uwzględnienie w Europejskim Planie Walki z Rakiem środków redukcji szkód powodowanych paleniem, takich jak przejście na wapowanie, jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Dlaczego to ważne teraz?

Miliony byłych palaczy skorzystało z wapowania, żeby skutecznie rzucić palenie.

Czas na działania polityczne, które wesprą ten kierunek zmian i w konsekwencji – uratują życie.

Organizacje zajmujące się zdrowiem publicznym, takie jak Public Health England, opublikowały badania dowodzące, że wapowanie jest o 95% mniej szkodliwe niż palenie tradycyjnego tytoniu i może pomóc jeszcze większej liczbie osób rzucić palenie. Nauka pokazuje, że wapowanie ratuje życia, dając palaczom bezpieczniejszą alternatywę.

UE uczyniła walkę z rakiem jednym ze swoich najważniejszych priorytetów zdrowotnych i zamierza przedstawić swoją sztandarową inicjatywę – Europejski Plan Walki z Rakiem – którego celem jest podjęcie działań w zakresie walki z nowotworami, począwszy od profilaktyki po leczenie.

Parlament Europejski powołał komisję specjalną, która wniesie wkład w tę inicjatywę i zaproponuje przejrzyste instrumenty służące znalezieniu skutecznych rozwiązań walki z rakiem i przyczyn tej choroby.

Niech Bruksela usłyszy nasz głos,

podpisz petycję

O co nam chodzi?

o co nam chodzi?

Jesteśmy grupą organizacji, które zawsze interesowały się kwestiami swobód obywatelskich. Dziś z zaniepokojeniem obserwujemy ich bezrefleksyjne ograniczanie poprzez budowanie prawa na podstawie niedokładnych lub wręcz wadliwych danych.

Uważamy, że zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej zbyt mało jest refleksji nad skutkami wprowadzanego prawa. Dlatego kierujemy kampanię „Prawo dla ludzi” do polskich decydentów. Chcemy, aby rzetelna analiza i szeroka debata publiczna poprzedzały działania legislacyjne ingerujące w codzienne życie obywateli. Chcemy racjonalnego prawodawstwa. Chcemy, aby regulacje były wprowadzane w zgodzie z tymi, których dotyczą. Prawo powinno być dla ludzi, a nie przeciw nim.

W 2013, kiedy tworzyliśmy projekt „Prawo dla ludzi” do działania pchnęły nas próby ograniczania wolności dorosłych konsumentów na poziomie unijnym. Naszą kampanią przybliżaliśmy obywatelom i decydentom politycznym w Brukseli niebezpieczeństwa stojące za zbyt mocną regulacją rynku towarów i usług. Zagrożeń było wiele: począwszy od urzędniczej ingerencji w wolność wyboru dorosłych obywateli, poprzez potencjalne straty dla polskiej gospodarki, aż do powiększenia czarnego rynku.

Zebraliśmy ponad 22 tys. podpisów pod petycją przeciwko prawu ograniczającemu wolności konsumenckie, organizowaliśmy konferencje prasowe, przeprowadziliśmy setki rozmów z ludźmi, wspieraliśmy debaty studenckie, spotykaliśmy się z politykami, publikowaliśmy cykliczne badań opinii publicznej.

Dziś widzimy kolejne zagrożenia i chcemy działać by im zapobiec.

Z bloga: THE WORLD VAPERS ’ALLIANCE wzywa decydentów UE

THE WORLD VAPERS ’ALLIANCE wzywa decydentów UE

THE WORLD VAPERS ’ALLIANCE (WVA) rozpoczyna dziś nową kampanię wzywającą decydentów UE do włączenia wapowania do unijnego planu walki z rakiem.

Partnerzy

  • Polski Instytut Myśli Gospodarczej
  • Stowarzyszenie Użytkowników Elektronicznych Papierosów
  • Forum Konsumentów
  • ZPP
  • World Vapers’ Alliance
  • Stary Chemik

Kontakt

Michalina Wacław
Koordynator kampanii "Prawo dla ludzi"