O co nam chodzi?

o co nam chodzi?

Jesteśmy grupą organizacji, które zawsze interesowały się kwestiami swobód obywatelskich. Dziś z zaniepokojeniem obserwujemy ich bezrefleksyjne ograniczanie poprzez budowanie prawa na podstawie niedokładnych lub wręcz wadliwych danych.

Uważamy, że zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej zbyt mało jest refleksji nad skutkami wprowadzanego prawa. Dlatego kierujemy kampanię „Prawo dla ludzi” do polskich decydentów. Chcemy, aby rzetelna analiza i szeroka debata publiczna poprzedzały działania legislacyjne ingerujące w codzienne życie obywateli. Chcemy racjonalnego prawodawstwa. Chcemy, aby regulacje były wprowadzane w zgodzie z tymi, których dotyczą. Prawo powinno być dla ludzi, a nie przeciw nim.

W 2013, kiedy tworzyliśmy projekt „Prawo dla ludzi” do działania pchnęły nas próby ograniczania wolności dorosłych konsumentów na poziomie unijnym. Naszą kampanią przybliżaliśmy obywatelom i decydentom politycznym w Brukseli niebezpieczeństwa stojące za zbyt mocną regulacją rynku towarów i usług. Zagrożeń było wiele: począwszy od urzędniczej ingerencji w wolność wyboru dorosłych obywateli, poprzez potencjalne straty dla polskiej gospodarki, aż do powiększenia czarnego rynku.

Zebraliśmy ponad 22 tys. podpisów pod petycją przeciwko prawu ograniczającemu wolności konsumenckie, organizowaliśmy konferencje prasowe, przeprowadziliśmy setki rozmów z ludźmi, wspieraliśmy debaty studenckie, spotykaliśmy się z politykami, publikowaliśmy cykliczne badań opinii publicznej.

Dziś widzimy kolejne zagrożenia i chcemy działać by im zapobiec.

Z bloga: Pragmatyzm, a nie dogmaty – wnioski z tegorocznego Global Forum on Nicotine

Pragmatyzm, a nie dogmaty – wnioski z tegorocznego Global Forum on Nicotine

Już niemal tydzień upłynął od Global Forum on Nicotine 2020 – konferencji organizowanej od 2014 roku w Warszawie, poświęconej bezpieczniejszym alternatywom tradycyjnego palenia. W tym roku kryzys eventowy dotknął niestety również GFN – wydarzenie odbyło się online. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło – dzięki wirtualnej formie znacznie większa liczba osób mogła zapoznać się z wypowiedziami naukowców i postulatami aktywistów. Organizatorzy wspominają o ponad 600 uczestnikach i ponad 30 panelistach.

Partnerzy

  • Polski Instytut Myśli Gospodarczej
  • Stowarzyszenie Użytkowników Elektronicznych Papierosów
  • Forum Konsumentów
  • ZPP
  • Stary Chemik

Kontakt

Mateusz Marciniak
Koordynator kampanii "Prawo dla ludzi"